นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้
• บริษัทฯ จะคืนค่าแพ็คเก็ตหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  095-718-9191

นโยบายการยกเลิกแพ็คเก็ต

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับการใช้งาน หากพบว่ามีความผิดพลาดของระบบที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถยกเลิกแพ็คเก็ตได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข  095-718-9191
2. เมื่อบริษัทฯได้ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการยกเลิกแพ็คเก็ตการสั่งซื้อให้

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

• บริษัทฯ จะทำการคืนค่าแพ็คเก็ตโดยจะโอนไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้น