วิธีการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน

• โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสนามบินน้ำ เลขที่บัญชี 313-2-76931-6
•  บัญชีพร้อมเพย์ 0-1255-60004-96-0

2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• ส่งหลักฐานการโอนเงินทางไลน์  Line ID : @beelieve
• ส่งหลักฐานการโอนเงินที่หน้าเว็บ  แจ้งการชำระเงิน

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 095-718-9191  ภายในวันและเวลาทำการ