• Home
  • » ช่างไฟฟ้า มืออาชีพ

ช่างไฟฟ้า มืออาชีพ

ราคา: 1500 บาท
18 พฤศจิกายน 2018
Views: 1155
Ad ID: 3746
สภาพสินค้า: ของใหม่
รายละเอียดการชำระเงิน:
  • โอนเงิน
  • เงินสด
  • ผ่อนชำระ
รายละเอียดเพิ่มเติม:

ให้คำปรึกษา ออกแบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ, ระบบไฟฟ้า ภายใน-ภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินงานโดย วิศวกรและทีมช่างชำนาญงาน ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์: 0890457123

Post New Review

Related Listings
Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required