เลือกแพ็คเก็ตของประกาศได้เลยค่ะ…

Package 1

0/ 7 วัน
 • 7 วัน
 • ปักหมุดประกาศ
 • ทำเครื่องหมายว่าประกาศแนะนำ
 • ตัวเลือกกำหนดการจองได้
 • Google map
 • หมวดหมู่ไม่ จำกัด
 • 1 สถานที่ตั้ง
 • ใส่รูปได้ 5 รูป
 • 1 วีดีโอ
 • กดเลือก

Package 2

0/ 15 วัน
 • 15 วัน
 • ปักหมุดประกาศ
 • ทำเครื่องหมายว่าประกาศแนะนำ
 • ตัวเลือกกำหนดการจองได้
 • Google map
 • หมวดหมู่ไม่ จำกัด
 • 1 สถานที่ตั้ง
 • ใส่รูปได้ 5 รูป
 • 1 วีดีโอ
 • กดเลือก
 • 30 วัน
 • ปักหมุดประกาศ
 • ทำเครื่องหมายว่าประกาศแนะนำ
 • ตัวเลือกกำหนดการจองได้
 • Google map
 • หมวดหมู่ไม่ จำกัด
 • 1 สถานที่ตั้ง
 • 1 image
 • 1 วีดีโอ
 • กดเลือก